Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XVI dynastii

XVII dynastia 1619 - 1534
( Teby )

do XVIII dynastii

Dynastia będąca kontynuacją XIII dynastii tebańskiej. Płacąca, podobnie jak jej poprzedniczka, trybut Hyksosom zarządzającym Deltą i Środkowym Egiptem. Najwcześniejsi władcy dynastii podejmują nieśmiałe próby wyzwolenia spod okupacji Hyksosów, jednak przyjmują proponowane na złych warunkach zawieszenia broni, co pozwala im przedłużyć egzystencję i sprawować rządy równoległe. Kilku władców XVII dynastii to Antefowie, znani z wspaniałych grobowców odkrytych na zboczu Dra Abu el-Naga, w Tebach Zachodnich. Ostatni władcy dynastii, Sekenenre Tao II i dwaj jego synowie - Kamose i Ahmose podjęli z Hyksosami zwycięską walkę o oswobodzenie.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

1619 - 1616
1571-1566 (Ryholt)
1625-1622 (Krauss, Franke)
Tablica genealogiczna

Antef V

 • Hr nfr-xprw , xpr-xprw
 • hrw-Hr-nst.f
 • ...-nTrw
 • nbw-xpr-ra
 • ini-it.f , ini.it.f nxt , ini.tw.f ,nbw-xpr-ra sA-ra ini-it.f
nbw-xpr-ra Nebucheperure (Złote Objawienie Re)

 ini.it.f nxt
 ini-it.f  Antef

Grób Antefa, o którym mowa w papirusie Abbota, został odkryty w 1860 roku przez A.Mariette'a w Tebach Zachodnich, na nekropoli Dra Abu el-Naga. Do Antefa należał przypuszczalnie sarkofag znajdujący się obecnie w Londynie, a mumia władcy rozpadła się w momencie znalezienia. Małżonką Antefa była królowa Sebekemsaf, córka księcia z Edfu. Ślady działalności budowlanej władcy znajdują się w Koptos, Abydos i w Karnaku. Tzw. dekret z Koptos, wydany przez Antefa w 3 roku rządów, ogłaszał pozbawienie urzędu burmistrza Teti, który miał sprzyjać wrogom.

2

1616 - 1613
1622-1619 (Franke)
1580-1576 (Ryholt)
Tablica genealogiczna

 

Rahotep

 • Hr wAH-anx
 • wsr-rnpwt
 • wAD-...
 • sxm-ra wAH-xaw
 • ra-Htp(w) (sA-ra)

 sxm-ra wAH-xaw Sechemre Uahchau

ra-Htp(w) Rahotep

ra-Htp(w) (sA-ra) Rahotep (Re Jest Zadowoloby ; Syn Re)

Władca tebański wzmiankowany na stelach z Koptos i Abydos oraz na tablicy królewskiej z Karnaku. Spowinowacony z Sebekemsafem II poprzez małżeństwo swego syna, Ameniego z córką Sebekemsafa.

3

1613 - 1597
1619-1603 (Franke)
1566-1559 (Ryholt)
Tablica genealogiczna

Sebekemsaf I
 • Hr Htp-nTrw
 • aS(A)-xprw
 • inq-tAwi
 • sxm-ra wAD-xaw
 • sbk-m-sA.f

 sxm-ra wAD-xaw Sechemre (Re Jest Potęgą) 

 sbk-m-sA.f  Sebekemsaf (Sobek Ochrania Go)

Wg. częściowo zniszczonej wzmianki w Papirusie Turyńskim król ten miał rządzić 16 lat. Przypuszczalnie był ojcem Sebekemsafa III. Swoją działalność budowlaną zaznaczył w okręgu tebańskim, Abydos i na Elefantynie. Jemu również należy przypisać 3 graffiti z Wadi Hammamat. Miejscem pochówku króla stał się grób w Dra Abu el-Naga, zrabowany przez miejscową ludność. Zachowały się nieliczne przedmioty z wyposażenia grobowego. Mumia króla w momencie odkrycia grobu była już w znacznym stopniu zdewastowana.

4

1597
1648-1645 (Ryholt)
1602
(Franke)

Dżehuti

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sxm-ra smn-tAwi(Tur 11.3)
 • DHwti

sxm-ra smn-tAwi Sechemre Smentaui (Potężny Re, Który Wzmacnia Oba Kraje)
 DHwti Dżehuti

Istnienie tego władcy zaświadcza kilka zabytków: bloki kamienne odkryte na dziedzińcu świątyni Horusa w Edfu, skrzynka na urny kanopskie z Dra Abu el-Naga, znajdująca się obecnie w Berlinie oraz blok kamienny ze świątyni w Deir el-Ballas. Wspomina o nim też Tablica z Karnaku. Ryholt zalicza go do XVI dynastii.

5

1596
1628-1627 (Ryholt)
1601
(Franke)

Mentuhotep VII

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sanx.n-ra , sanx.[n]-ra (Tur.11.4)
 • mnTw-Htpw

 sanx.n-ra Sanchenre (Ten, Któremu Re Pozwala Żyć)

 mnTw-Htpw Mentuhotep (Montu Jest Zadowolony)

 Krótkie panowanie tego i niewiele znaczącą rolę regenta sprawującego władzę w części Tebaidy poświadczają nieliczne zabytki: dwa sfinksy z Edfu, stela z Karnaku i kilka skarabeuszy. Jego żoną była prawdopodobnie Satmut, a synem - Herunefer. Ryholt zalicza go do XVI dynastii.

6

1595 - 1576
1627-1601 (Ryholt)
1601-1582 
(Franke)

Nibirau I  ( Nibirieraut I )

 • Hr swAD-tAwy
 • nTri-xprw
 • nfr-xaw
 • swAD.n-ra
 • nb-iri-r-Aw(t) , ra-nb-iri-Awt (Tur.11.5)

 swAD.n-ra Suadżenre (Ten, Któremu Re Pozwala Się Rozwijać)

ra-nb-iri-Aw(t) Nibiraure

 nb-iri-r-Aw(t) Nibirau (Pan Wszystkiego, Re)

Władca, któremu Papirus Turyński przypisuje 19 lat panowania. Z czasów Nibirau pochodzi słynna stela znaleziona w Karnaku w 1927, zawierająca umowę przejęcia urzędu burmistrza El-Kab przez Sebeknachta i jego potomnych. Inne znane zabytki to skarabeusze z imieniem króla i sztylet znaleziony w grobie pod Diospolis Parva. Ryholt zalicza go do XVI dynastii.

7

1576
1601 (Ryholt)
1582 (Franke)

Nibirau II  ( Nibirieraut II )

 • Hr Dd-xprw
 • Dd-mswt
 • bA(?)-nfr(?)
 • nfr-kA-ra
 • nb-iri-Aw , ra-nb-iri-Awt (Tur.11.6)

 ra-nb-iri-Awt Nibiraure (Pan Wszystkiego, Re)

Papirus Turyński przypisuje temu władcy krótkie, bo trwające tylko 5 miesięcy panowanie. Istnieje pogląd że wymienienie podwójnie imienia w Papirusie Turyńskim nastąpiło omyłkowo i w związku z tym istniał tylko jeden król Nibirau. Zdaniem A.Leahy przypisywany pierwotnie królowi Nibirau II sarkofag Ozyrysa znaleziony w grobie Dżera w Abydos oraz pieczęć z wyspy Uronarti w Nubii, należały do króla Chendżera z XIII dynastii. Ryholt zalicza go do XVI dynastii.

8

1575
1601-1600 (Ryholt)
1580 (Franke)

Semenenre

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • smn.n-ra (Tur.11.7)
 • ... ...

 smn.n-ra Semenenre (Ustanowiony Przez Re)

Istnienie tego władcy poświadcza jedynie Papirus z Turynu i topór znajdujący się obecnie w Londynie. Imię oznacza Ustanowiony przez Re. Ryholt zalicza go do XVI dynastii.

9

1574 - 1566
1580-1572 (Franke)

Seuserenre

 • ... ...

 • ... ...

 • ... ...

 • swsr.n-ra (Tur.11.8) , wsr.n-ra

 • ... ...

 swsr.n-ra Suserenre (Ten Który Umocnił Re)

Władca utożsamiany z Beb-Anchem, tradycyjnie przypisywanym do XVI dynastii. Fragment steli znaleziony w 1984 r w pobliżu kopalni galenitu w Gebel Zeit nad Morzem Czerwonym zaświadcza oba te imiona. Suserenre pozostawił po sobie ślady działalności budowlanej w Medamud - rozbudowa świątyni.

10

1566 - 1559
1576-1573 (Ryholt)
1570 (Franke)

Tablica genealogiczna

Sebekemsaf II

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sxm-ra Sd-tAwi , sxm-ra Sd-wAst (Tur.11.9)

 • sbk-m-sA.f

 sxm-ra Sd-tAwi Sechemre Szedtaui (Potężny Re, Który Uratował Obydwa Kraje)

 sbk-m-sA.f Sebekemsaf (Sobek Ochrania Go)

Syn Sebekemsafa I i królowej Nubemhat.Znany dzięki słynnemu protokołowi tebańskiej komisji ds. grabieży grobów, sporządzonej w czasach Ramzesa IX (papirus Abbot). Z okresu panowania Sebekemsafa pochodzą nieliczne zabytki (głównie stele i posągi) znalezione na terenie okręgu tebańskiego. Ryholt zalicza go do XVI dynastii.

11

1559 - 1549
1570-1560 (Franke)
1573-1571 (Ryholt)
Tablica genealogiczna

Antef VI ( Starszy )

 • Hr wp-mAat
 • ... ...
 • ... ...
 • sxm-ra wp-mAa[t]
 • ini-it.faA , ini.tw.faA

 sxm-ra wp-mAa[t] Sechemre Wepmaat (Potężny, Re, Sprawia Maat)

 ini-it.faA Antef (Antef Wielki)

Z wyposażenia grobu znajdującego się na nekropoli Dra Abu el-Naga, w Tebach Zachodnich, zachowały się jedynie: piramidion, pozłacany sarkofag i pojemnik na urny kanopskie. Antef VI był bratem Antefa VII, o czym zaświadcza napis na sarkofagu. Przypuszczalnie był synem swego poprzednika Sebekemsafa III.

12

1548
1560 (Franke)
1568 (Ryholt)
Tablica genealogiczna

Antef VII

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sxm-ra hrw-Hr-mAat
 • ini-it.f

 sxm-ra hrw-Hr-mAat Sechemre Heruhormaat (Potężny, Re, Który Jest Zadowolony z Maat)

 ini-it.f Antef

Brat swego poprzednika, Antefa VI, którego pochówek przygotował. Umarł wcześnie po bardzo krótkim panowaniu i został pochowany w prowizorycznym sarkofagu. Zdaniem von Beckeratha Antef VII mógł zostać zamordowany.

13

1548 - 1545
1560 (Franke)
1559-1558 (Murnane, Ryholt)

Tablica genealogiczna

Snachtenre Tao I

 • ... ...

 • ... ...

 • ... ...

 • snxt.n-ra , sxnt.n-ra

 • tA-aAaA

 

 sxnt.n-ra Snachtenre

 tA-aAaA Tao ([Thot] Jest Wielki)

Mąż królowej Tetiszeri, ojciec Sekenenre Tao II. Istnienia tego władcy dowodzi zapis w tablicy królewskiej z Karnaku oraz w grobie Chabechneta (TT2) w Deir el-Medina a także tablica ofiarna  Kena z Teb. Sądzi się że Snachtenre dał początek nowej dynastii, pochodzącej  z Dendera i nie mającej nic wspólnego z Antefami i Sebekemsafami. C.Vandersleyen uważa że Snachtenre nigdy nie nosił imienia własnego tA-aAaA Taa (Tao).

14

1545 - 1540
do 1545 (Franke)
1558-1554 (Murnane)
1558-1554 (Dodson, Ryholt)

Tablica genealogicznaMumia

Sekenenre Tao II ( Waleczny )

 • Hr xai-m-wAst
 • ... ...
 • ... ...
 • sqni.n-ra
 • tA-aA , tA-aAqnw

 sqni.n-ra Sekenenre (Ten, który niszczy jak Re)

 tA-aA Tao (Taakenu) ([Thot] jest wielki)

Syn Snachtenre i królowej Tetiszeri. Imię Sekenenre wzmiankowane jest w Deir el-Bahari, Karnaku, również w tebańskich grobach dostojników oraz na licznych przedmiotach królewskich bądź prywatnych znajdywanych na terenie okręgu tebańskiego. Papirus Sallier I opisuje konflikt władcy tebańskiego z królem hyksoskim Apopim. Zginął w walce z Hyksosami, o czym świadczyć może stan jego mumii znalezionej w skrytce DB320 w Deir el-Bahari. Miejsce pochówku - grób w Dra Abu el-Naga.

         

Fragmenty mumii faraona Sekenenre

15

1540 - 1534
1571-1569 (Redford)
1545-1539/30 (Franke)
1554-1549 (Murnane, Ryholt)
1553-1549 (Dodson)

Tablica genealogiczna

Kamose

 • Hr xai-Hr-nst.f , nfr-XAb-tAwi , sDfA-tAwi

 • wHm-mnw

 • shrw-tAwi

 • wAD-xpr-ra (nxt)

 • kA-msi(w) nxt , kA-msi(w)

 wAD-xpr-ra Uadżcheperre (O Pomyślnej Postaci, Re)

 kA-msi(w) Kamose (Byk Się Narodził)

Syn Sekenenre Tao I i królowej Ahhotep I, brat Ahmose. Znakomity wojownik o zdolnościach strategicznych. Kontynuował zaciekłą walkę z Hyksosami o odzyskanie niepodległości dla całego kraju. Prowadził operacje wojenne w Nubii gdzie dotarł aż do Toszka, co pozwoliło mu skoncentrować się na odbijaniu kolejnych skrawków Delty. Jego bohaterskie czyny przedstawiono na dwóch słynnych stelach. Miejscem pochówku władcy był prawdopodobnie grób w Dra Abu el-Naga, odkryty przez A.Mariette'a w 1857 r, a zawierający skromny sarkofag i zniszczoną mumię. Władca zmarł z pewnością śmiercią gwałtowną i w młodym wieku.

do XVI dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XVIII dynastii