Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 Achetaton ( Al-Amarna )

Miasto wybudowane na polecenie faraona Echnatona (XVIII dyn). Po śmierci króla budowę przerwano i miasto zostało porzucone po zaledwie 25-30-to letnim funkcjonowaniu. Stosunkowo dobrze zachowane, jest przykładem typowej dla okresu Nowego Państwa aglomeracji miejskiej, zawierającej świątynie, pałace i znaczne tereny domów prywatnych wykonanych z cegły. Poza terenem miasta spotykamy dwie grupy grobów skalnych (w większości nieukończonych), w północnym i południowym krańcu półkolistego masywu skalnego znajdującego się na na wschód od miasta. Poza grobami dostojników, takich jak arcykapłan Panehesi czy szef policji Mahu, znajdują się również, kilka kilometrów na wschód, splądrowane i zniszczone pozostałości grobowca należącego do rodziny królewskiej, odkryte w latach 80-tych. Zachodnią część miasta stanowią w dużym stopniu domy, przystanie i główny pałac królewski, który nie zachował się do naszych czasów. Jednak duża ilość budowli zachowała się na pustyni wschodniej, są to szyby, zbiorniki na zboże, piekarnie i wysypiska śmieci, które stanowiły zaplecze prawidłowego funkcjonowania całej społeczności.

 


 

Północne grobowce skalne:

1 - Hui - Nadzorca Haremu; Nadzorca Podwójnego Skarbca Wielkiej Królewskiej Małżonki; Rządca Domu Królowej Teje
2 -
Merire(2) - Pisarz Królewski, Nadzorca Podwójnego Skarbca; Nadzorca Haremu Wielkiej Królewskiej Małżonki, Nefertiti

         

3 -
Ahmose - Królewski Pisarz; Nosiciel Wachlarza po Prawej Ręce Króla; Rządca Domu Echnatona; Nadzorca Pałacu Sprawiedliwości
4 -
Merire(1) - Arcykapłan Atona; Nadzorca Sług Atona w Domu Re; Nosiciel Wachlarza po Prawej Stronie Króla

         

5 -
Pentu - Pisarz Królewski; Główny Lekarz Króla; Pierwszy Sługa Atona w Jego Rezydencji w Achetaton; Obie Nogi Władcy Dwóch Krajów; Szambelan; Najbliższy Zaufany Króla; Nadzorca Nadzorców; Najszlachetniejszy z Najbliższych Towarzyszy
6 -
Panehesi - Naczelnik Sług Atona w Domu Atona w Achetaton; Drugi Prorok Władcy Dwóch Krajów Nefercheperure-Uaenre; Nadzorca Podwójnego Spichlerza Atona w Achetaton; Nadzorca Trzód Atona

Południowe grobowce skalne:

7 - Parennefer - Królewski Rzemieślnik, Czyściciel Rąk; Nadzorca Wszystkich Królewskich Rzemieślników; Nadzorca Wszystkich Prac Króla w Domu Atona; Towarzyszący Władcy Dwóch Krajów we Wszystkich Miejscach; Naczelnik Proroków Wszystkich Bogów
8 - Tutu - Szambelan; Pierwszy ze Sług Nefercheperure-Uaenre Domu Atona w Achetaton; Pierwszy Sługa Nefercheperure-Uaenre w Barce wia; Nadzorca Wszystkich Rzemieślników Władcy Dwóch Krajów; Nadzorca Wszystkich Prac Jego Wysokości; Nadzorca Srebra i Złota Władcy Dwóch Krajów; Nadzorca Skarbca Atona w Achetaton; Przełożony Całego Kraju

         

9 - Mahu - Szef Policji Echnatona
10 - Ipi - Królewski Pisarz; Wysoki Rządca; Nadzorca Wielkiego Haremu Faraona; Rządca Mamfis
11 - Ramose - Królewski Pisarz; Rządca Nebmaatre (Amenhotep III); Pisarz Wojskowy; Generał Pana Obydwu Krajów
12 - Nachtpaaton - Wezyr
13 - Neferchepruhersecheper - Burmistrz Achetaton
14 - Maj
- Generał Władcy Dwóch Krajów; Naczelnik Domu Atona; Rządca Uaenre w Heliopolis; Nadzorca Wszystkich Prac Króla; Królewski Pisarz; Nadzorca Trzód Świątyni Re w Heliopolis; Noszący Wachlarz po Prawej Ręce Króla
15 - Suti - Odpowiedzialny za Nosicieli Wachlarza i Ochronę Nefercheperure-Uaenre
16..18 - nieznane
19 - Sutau - Naczelnik Podwójnego Skarbca Władcy Dwóch Krajów
20..22
- nieznane
23 - Ani
- Królewski Pisarz; Pisarz Ofiarny Władcy Dwóch Krajów; Pisarz Ofiarny Atona; Rządca Domu Aacheperure (Amenhotep II)

         

24 - Paatonemheb - Królewski Pisarz; Generał Władcy Dwóch Krajów; Nadzorca Prac w Achetaton
25 - Ai - Boski Ojciec; Noszący Wachlarz po Prawej Rece Króla; Nadzorca Wszystkich Stajni Władcy Dwóch Krajów; Królewski Pisarz; Naczelnik Łuczników
26 - Grób Królewski
27 - Niedokończony grób, prawdopodobnie należący do członka rodziny królewskiej.
28 - Grób podobny do grobów Apisa w Sakkara. Znaleziono szczątki byka lub wołu na wysypisku śmieci tego grobu. Pierwotnie sądzono, że były to pozostałości zwierząt ofiarnych, ale mogły też być szczątkami świętego byka.
29 - Księżniczka Neferneferure (?). Znaleaziono fragment amfory z napisem, który zidemtyfikowany jako element wyposażenia grobowego Neferneferure. Pochówek księżniczki w oddzielnym grobie sugerowałby, że umarła jakiś czas po śmierci swego ojca.
30 - Niewielki, nieznany grób, jak się wydaje należący do osoby prywatnej.

Zdjęcie lotnicze z 1932 środkowej części miasta

 

Schody wiodące na dach z prywatnych apartamentów w Pałacu Północnym, prawdopodobnie zamieszkiwanym przez królową Nefertiti

 

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor