Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do X dynastii

XI dynastia 2130 - 1983
( Teby )

do XII dynastii

Dynastię zapoczątkowali czterej władcy bardziej wyróżniający się od swych poprzedników, nomarchów. Trzej z nich, o imieniu Antef i jeden Mentuhotep. Wszyscy uwikłani byli w walki z królestwem herakleopolitańskim. Interesujące, że ich imiona horusowe sugerują aspiracje do większej niż faktycznie sprawowana, władzy.  Antef II nazywa się Królem Górnego i Dolnego Egiptu, podczas gdy jego władza nie sięga dalej niż do X nomu w Górnym Egipcie, a Antef III przyjmuje imię Hr nxt nb-tp-nfr, Horus Nechetnebtepnefer (Piękny i Silny Obrońca). Trzech Antefów zostało pochowanych w grobach na terenie Dra Abu el-Naga, w miejscu położonym na północ od tebańskiego płaskowyżu, nieopodal miejsca gdzie rozpoczyna się droga wiodąca do doliny, znanej później jako Dolina Królów. Ci nomarchowie tebańscy byli, de facto, najpotężniejszymi wasalami prawowitych dynastii herakleopolitańskich, IX i X. Po wieloletniej rywalizacji z Północą zdobywają władzę nad całym Egiptem. Mentuhotep Nebhebeptre jednoczy kraj i utrwala władzę dając początek świetności Średniego Państwa.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf.

0

Tablica genealogiczna

Antef

rpat HAti-a Hri-tp aA n wAst...in-it.f , ini aA msi (n) ikw , rpat ini-it.f msi n ikw , rp{at HAti}-a ini-[it.f]
 

Książę nomu tebańskiego, protoplasta XI dynastii. Wg listy królewskiej z Karnaku, poprzednik Mentuhotepa I. Często określany Antefem, synem Iku.

1

2130 - 2117
2160-2123 (Dodson, [z Antefem I])
2124-2107 (Malek [z Antefem I])
2119-2103 (von Beckerath)

Tablica genealogiczna

Mentuhotep I

 • Hr tpi-a
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • it-nTrw mnTw-Htp(w)aAmry sTt nbtAbw mnTw-Htp(w)
Hr tp-ia  Horus Tepia
mn..  Men...

Władca uważany za założyciela dynastii, choć niektórzy historycy umieszczają przed nim Antefa, poprzednika następujących po Mentuhotepie I królów. Przez innych Mentuhotep I utożsamiany jest z Mentuhotepem II Nebhepetre, piątym faraonem tej dynastii, co jednak nie znajduje większego zrozumienia wśród znawców tematu. Imię Mentuhotep często bywa uzupełniane przydomkiem Starszy.

2

2117 - 2105
2160-2123 (Dodson, z Mentuhotepem I)
2134-2118 (Redford)
2125-2112 (Shaw)
2124-2107
(Malek, z Mentuhotepem I)
2077-2065 (Franke)
2074-2064 (Lehner)

Tablica genealogiczna

Antef I

rpat HAti-a Hri-tp aA n Smaw ini-it.f , [HAti-a] Hri-tp aA n Smaw ini-it.f aA

 • Hr shrw tAwi
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sA-ra ini-it.f , ini[-it.f]
Hr shrw tAwi Horus Sehertaui (Ten, Który Ustanowił Pokój w Obu Krajach)
rpat HAti-a Hri-tp aA n Smaw ini-it.f (Szlachetny Pan, Wielki Wódz Południa, Antef)
[HAti-a] Hri-tp aA n Smaw ini-it.f aA (Pan i Wielki Zarządca Południa, Antef Wielki)
sA-ra ini-it.f Antef, Syn Re
   

Prowadził wojny z herakleopolitańskim królestwem (X dynastia). Zjednoczył pod swoją władzą część kraju (Teby, Abydos, This) i rozciągnął władzę tebańską aż do Dendera, oznacza to że podlegały mu I-VI nomy górnoegipskie. Na reliefie w świątyni Montu w Tod przedstawiony jest wraz z Mentuhotepem i Antefami II i III podczas składania ofiary Montu. Do Antefa I należy najwcześniejszy z trzech grobów szeregowych z portykiem kolumnowym w nekropoli el-Tarif w Tebach Zachodnich.

3

2105 - 2057
2123-2074 (Dodson)
2118-2068 (Redford)
2118-2069 (Grimal)
2112-2063 (Shaw)
2107-2058 (Malek)
2103-2054
(von Beckerath)
2066-2017 (Hornung, Krauss, Warburton)
2065-2016 (Franke)

Tablica genealogiczna

Antef II

 • Hr wAH-anx
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sA-ra ini-it.f aA , ini-it.f , sA-ra ini aA
Hr wAH-anx Horus Uahanch (Horus Silny Życiem)
sA-ra ini-it.f aA Antef Wielki, Syn Re
   

Najwybitniejszy władca noszący to imię. Dążąc do zjednoczenia kraju, walczył z sąsiednimi nomarchami -XIII nom (Asjut), XV nom (Hermopolis), a także z herakleopolitańskimi władcami - Cheti II i Merikare. Stela Hetepi z el-Kab i Nauki dla króla Merikare wspominają o walkach Tebańczyków z Herakleopolitami. Ostatecznie jednak Antef poszerzył swą władzę aż do X nomu Antaeopolis w Górnym Egipcie. Grób Antefa II znajduje się w nekropoli  el-Tarif w Tebach Zachodnich i stanowi środkowy z trzech grobów portykowych.
Papirus Turyński podaje 49 lat panowania.

4

2057 - 2049
2074-2066 (Dodson)
2069-2061 (Grimal)
2063-2055 (Shaw)
2068-2061 (Redford)
2058-2050 (Malek)
2054-2046
(von Beckerath)
2016-2009 (Hornung, Krauss, Warburton)
2016-2008 (Franke)

Tablica genealogiczna

Antef III

 • Hr nxt nb-tp-nfr , nb-tp-nfr
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sA-ra ini-iti.f
Hr nxt nb-tp-nfr Horus Nehetnebtepnefer (Horus Zwycięski, Pan Dobrego Początku)
nb-tp-nfr Horus Nebtepnefer (Horus, Pan Dobrego Początku)
sA-ra ini-iti.f Antef, Syn Re

Syn Antefa II, ojciec Mentuhotepa II. Przedstawiony na reliefie w świątyni Montu w Tod, w towarzystwie swych poprzedników Antefa I i II, oraz swego następcy - Mentuhotepa II. Prawdopodobnie uporządkował system organizacji w kraju oraz rozszerzył władzę aż po XVII nom w Górnym Egipcie. Papirus Turyński podaje 8 lat panowania. Miejsce pochówku - trzeci grób szeregowy w nekropoli el-Tarif w Tebach Zachodnich.

5

2049 - 1999
2066-2014 (Dodson)
2061-2011 Nebhepetre(Redford)
2011-2000 Sankhibtawi (Redford)
2055-2004 (Shaw)
2061-2040 Sankhibtawi (Grimal)
2040-2009 (Nebhepetre (Grimal)
2050-1999 (Malek)

2046-1995 (von Beckerath)
2009-1959 (Hornung, Krauss, Warburton)
2008-1957 (Franke)

Tablica genealogiczna
 

Mentuhotep II Nebhepetre

przed wojną z Herakleopolis:

 • Hr sanx-ib-tAwi , nTri-HDt
 • nTri-HDt , aA...
 • bik-nbw (?)
 • nb-HApt-ra (Aby.57, Sak.46)
 • sA-ra mnTw-Htp(w) , mnTw-Htp(w)

po zwycięskiej wojnie:

 • Hr nTri-HDt
 • nTri-HDt
 • ... ...
 • nb-HApt-ra
 • sA-ra mnTw-Htp(w) , sA-HtHr-nb(t)-iwnt mnT(w)-Htp(w)

po zjednoczeniu kraju:

 • Hr smA-tAwi
 • smA-tAwi
 • bik-nbw-qAi-Swti
 • nbHApt-ra
 • mnTw-Htp(w)
przed wojną z Herakleopolis
Hr sanx-ib-tAwi Horus Sanhibtaui (Horus, Który Karmi Serce Obu Krain ; Horus, Który Pozwala Żyć Sercu Obu Krain)
sA-ra mnTw-Htp(w) Syn Re, Mentuhotep 
po zwycięskiej wojnie
Hr nTri-HDt Horus Neczerihedżet (Horus, Bóg Białej Korony)
  nb-HApt-ra sA-ra mnTw-Htp(w) Nebhepetre, Syn Re, Mentuhotep
sA-ra mnTw-Htp(w) Syn Re, Mentuhotep
nb-HApt-ra Nebhepetre (Pan Steru Re)
sA-HtHr-nb(t)-iwnt mnT(w)-Htp(w) Syn Hathor, Pani Dendera, Mentuhotep
po zjednoczeniu kraju
  Hr smA-tAwi Horus Semataui (Horus, Który Zjednoczył Obie Ziemie)
nbHApt-ra Nebhepetre (Pan Steru Re)
mnTw-Htp(w) Mentuhotep (Montu Jest Zadowolony)
   

Najwybitniejszy król tego imienia, jeden z największych władców starożytnego Egiptu. Był synem Antefa III i królowej Jah. Papirus Turyński podaje 51 lat panowania władcy. Po wieloletnich wojnach ostatecznie pokonał królestwo herakleopolitańskie i zjednoczył kraj prawdopodobnie pomiędzy 30 a 34 rokiem panowania. Odbył kampanie wojenne do Nubii i Libii. Walczył przeciwko Beduinom z Synaju. Blok kamienny z Deir el-Ballas mówi o przyłączeniu oaz i dolnej Nubii do Egiptu. Stela Henenu wymienia wyprawę odwetową przeciw Beduinom i ekspedycję do Libanu po drewno. Przypuszczalnie wznowił kontakty handlowe z krainą Punt. W Górnym Egipcie wzniósł wiele sanktuariów, m.in. wspaniałą świątynię grobową w Deir el-Bahari, która stała się jednocześnie miejscem pochówku władcy tworząc wspaniały kompleks grobowy o nazwie Ax-swt-mnTw-Htp(w). Komora grobowa władcy połączona z wewnętrznym dziedzińcem świątyni chodnikiem o długości 150 m, zawierała alabastrową kaplicę z drewnianą trumną króla oraz wyposażenie grobowe. Z mumii władcy pozostały tylko fragmenty czaszki. W 1859 r odkryto grób królowej Tem, pierwszej małżonki królewskiej. Na pn-wsch od kompleksu świątynnego Mentuhotepa, znajduje się grób Neferu, siostry i drugiej małżonki króla. Sądzić należy, że Mentuhotep I, dawniej utożsamiany przez badaczy z Nebhepetre, był poprzednikiem Antefów na tronie tebańskim i czasami uważany za założyciela XI dynastii.

    Świątynia grobowa w Deir el-Bahari (na pierwszym planie)

6

1999 - 1987
2014-2001 (Dodson)
2009-1997 (Grimal)
2004-1992 (Shaw)
2000-1998 (Redford)
1999-1987 (Malek)
1995-1983
(von Beckerath)
1958-1947 (Hornung, Krauss, Warburton)
1957-1945 (Franke)

Tablica genealogiczna

Mentuhotep III

 • Hr sanx-tAwi.fi
 • sanx-tAwi.fi
 • bik-nbw-Htp
 • sanx-kA-ra (Aby.58, Sak.45 , Tur.5.17) , snfr-kA-ra
 • mnTw-Htp(w)
Hr sanx-tAwi.fi  Sanchtaui (Horus, Który Karmi Obie Krainy ; Horus, Który Pozwala Żyć Obu Krajom)
sanx-kA-ra Sanchkare (Ten, Który Karmi Ka)
snfr-kA-ra Sneferkare (Ten, Który Upiększa Ka)
mnTw-Htp(w) Mentuhotep (Montu Jest Zadowolony)

Syn Mentuhotepa II Nebhepetre i królowej Tem. Objął tron po długoletnim panowaniu ojca będąc w już zaawansowanym wieku. Swoje panowanie poświęcił wznoszeniu i restauracji wielu budowli oraz wyprawom handlowym do Punt. Pierwsza taka wyprawa udokumentowana jest na 8 rok panowania Mentuhotepa. Z jedną z kobiet haremu imieniem Imi miał syna, Mentuhotepa IV, który jednak nie jest wymieniany przez Papirus Turyński, kończący dynastę XI właśnie na Mentuhotepie III, podającym 12 lat panowania tego władcy. Miejsce pochówku - kotlina Deir el-Bahari, gdzie wzniósł również świątynię dla Montu-Re, na tzw. Górze Thota. Tamże rozpoczął budowę świątyni grobowej mającej wzorować się na świątyni swego wielkiego ojca jednak świątyni nie ukończono.

7

1987 - 1983
2001-1994 (Dodson)
1997-1991 (Grimal)
1992-1985 (Shaw)
1987-1980 (Malek)

1983-1976 (von Beckerath)
1947-1940 (Hornung, Krauss, Warburton)
1945-1938 (Franke)

Tablica genealogiczna

Mentuhotep IV

 • Hr nb-tAwi
 • nb-tAwi
 • ntTrw-nbw
 • nb-tAwi[-ra]
 • mnTw-Htp(w)
Hr nb-tAwi Hor Nebtaui (Horus, Pan Obu Krain)
nb-tAwi-ra Nebtauire (Re Jest Panem Obu Krain)
nb-tAwi Nebtaui (Pan Obu Krain)
mnTw-Htp(w) Mentuhotep (Montu Jest Zadowolony)

Syn Mentuhotepa III i królowej Imi. Król, którego imienia nie poświadczają ani Papirus Turyński, ani listy królewskie. Jest za to dość szczegółowo udokumentowany w napisach naskalnych w Wadi el-Hudi i w Wadi Hammamat. W pierwszych latach panowania zorganizował ekspedycje w celu pozyskania ametystów w Wadi el-Hudi. Polecił zorganizować wielką ekspedycję do kamieniołomów w Wadi Hammamat dowodzoną przez wezyra Amenemesa (Amenemhata), który mógł być założycielem XII dynastii - Amenemhatem I. Zadaniem ekspedycji liczącej 10 tys. ludzi miało być pozyskanie materiału na królewski sarkofag.

a

 1983-1976 (von Beckerath)

Antef Kakare

 • Hr snfr-tAwi.fi
 • snfr-tAwi.fi
 • bik-nbw-nfr
 • qAi-kA-ra
 • sA-ra ini[-it.f]

 

qAi-kA-ra Kakare (O Wzniosłym Ka, Re)

sA-ra ini[-it.f] Antef

Pretendent do tronu, którego imię wymienione jest na inskrypcjach skalnych w dziewięciu miejscowościach nubijskich. Zdaniem J.von Beckeratha należy zakładać wspólne rządy w Nubii trzech władców: Antefa Kakare, Iibchenetre i Segerseni.

b

 1978/77-1974/73 (von Beckerath)

Iibchenetre

 • Hr grg-tAwi.fi
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • (?) ii(?)-ib-xnt-ra

 

ib-xnt-ra Iibchenetre

Król poświadczony na inskrypcjach skalnych w nubijskich miejscowościach: Abu Hor, Medik, Toszka. Zdaniem J.von Beckeratha należy zakładać wspólne rządy w Nubii trzech władców: Antefa Kakare, Iibchenetre i Segerseni.

c

Segerseni

 • ... ...

 • ... ...

 • bik-nbw anx

 • mnx(?)-kA-ra

 • sgr.sny

   

mnx(?)-kA-ra Menchkare (O Świeżym Ka, Re)

Imię tego lokalnego władcy jest wzmiankowane jedynie na inskrypcjach skalnych koło Umbarakab, w dolnej Nubii. Zdaniem J.von Beckeratha należy zakładać wspólne rządy w Nubii trzech władców: Antefa Kakare, Iibchenetre i Segerseni.

do X dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XII dynastii